Djelatnosti

Građani mogu na nakupnim stanicama Metisa donijeti i prodati otpad (isključivo od vlastite imovine). Metis će prema važećem cjeniku otkupiti:
 
 • razne vrste metala (željezo, aluminij, lim, bakar, mesing, cink, olovo)
 • kabele
 • papir
 • plastiku (reciklirajuće vrste)
 • jestiva ulja
 • akumulatore
 • stara vozila
 • velike kućanske uređaje (hladnjaci, perilice i sušilice rublja, električni štednjaci, strojevi za pranje posuđa, i slični uređaji)

Za informacije građani se mogu obratiti na brojeve telefona naših podružnica:
 
 • Kukuljanovo
  Telefon: 051/301-035
 • Rijeka
  Telefon: 051/343-042
 • Pula
  Telefon: 052/219-770
 • Ogulin
  Telefon: 047/522-701
 • Otočac
  Telefon: 053/746-240
Primarna djelatnost Metisa godinama je bila zbrinjavanje neopasnog otpada. Kao vodeća tvrtka u prikupljanju metalnog otpada Metis je svoje postojanje utemeljio u  4 županije na kojoj ima skladišne prostore(Primorsko-goranska, Istarska, Karlovačka, Ličko-senjska). Metis danas prikuplja i zbrinjava sve vrste neopasnog otpada:
 
 • Metali
 • Plastika (sve vrste plastike)
 • Drvo
 • Gume
 • Papir i karton
 • Otpadno  jestivo ulje
 • Biorazgradivi otpad iz ugostiteljskih objekata
 • Razne vrste neopasnog industrijskog otpada
 • E-otpad
Kao direktni izvoznici opasnog otpada nudimo našim partnerima za njih najbolja i najpovoljnija rješenja. Prikupljamo i zbrinjavamo sve vrste opasnog otpada osim medicinskog infektivnog i radioaktivnog otpada. Na temelju ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ovlašteni smo i za preuzimanje otpadnih motornih ulja, baterija, azbestnog otpada i E-otpada.
Preuzimamo također i slijedeće vrste opasnog otpada:
 
 • Boje, lakove, smole, mazut, bitumen
 • ljepila
 • masti i voskove
 • ambalažu onečišćenu opasnim tvarima
 • zauljene filtere
 • tonere
 • apsorbentske materijale (krpe, komorni filteri, papiri, folije i sl.)
 • otapala, razrjeđivače
 • fotokemikalije
 • laboratorijske i ostale kemikalije
 • kiseline, lužine
 • otpadne industrijske vode
 • galvanski mulj, zauljeni mulj i ostale muljeve
 • zauljene vode
 • akumulatore
 • kondenzatore s PCB-om
 • metale onečišćene opasnim tvarima
 • ostali opasni otpad
Osim zbrinjavanja otpada Metis posjeduje 2 kamion cisterne sa visokotlačnim pumpama zapremine 8 m³ i 6 m³  kojima se obavljaju tehnološka čišćenja. Radnici  koji rade na tehnološkim čišćenjima posjeduju dugogodišnje iskustvo na raznim poslovima takve prirode.
Tehnološka čišćenja koje Metis nudi su:
 
 • Čišćenja kuhinjskih separatora (mastolovaca)
 • Čišćenje septičkih jama i biodiskova
 • Čišćenje separatora mineralnog ulja
 • Čišćenje tankvana
 • Ispumpavanje motornog ulja i raznog tekućeg otpada
 • Čišćenje kanala
Mnoge trgovine imaju zahtjeve za otpis i uništavanje robe zbog određenih grešaka ili isteka roka trajanja. Također roba koja je  kao falsificirana  došla na tržište i kao takva je zaplijenjena mora biti uništena. Metis posjeduje strojeve koji uništavaju robu kako ista ne bi ponovno došla na tržište.
 
 • Kućanski aparati s greškom
 • Hrana i piće s isteklim rokom trajanja
 • Falsificirana odjeća
 • Oružje
 • Pirotehnički predmeti
 • Narkotici i lijekovi
 • Otpis robe po inventuri
Dokumenti koje firme, bolnice, škole i slične ustanove čuvaju godinama zbog zakonskih okvira, a sadrže razne detalje o poslovanju firme trebaju se uništiti. Metis će rado preuzeti arhivu dokumenta i uništiti je kako bi podaci bili sačuvani a korišteni papir  recikliran.
 
Metis d.d. je ovlašten od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje slijedećih koncesija - djelatnosti:
 
 • djelatnosti skupljanja otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme za područje Primorsko – goranske, Istarske i Ličko senjske županije – veliki kućanski aparati
 • djelatnosti skupljanja otpadnih vozila na području RH
 • djelatnosti skupljanja otpadnih baterija  na području RH
 • djelatnosti skupljanja otpadnih guma na području RH
 • djelatnosti skupljanja otpadnih mazivih ulja na području RH
 • djelatnosti skupljanja otpadne primarne ambalaže (PET, staklo, metali te ostali polimeri) na području Primorsko – goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko – senjske županije
 • djelatnosti skupljanja, odnosno preuzimanja, privremenog skladištenja i prijevoza ambalažnog otpada (papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže, skupne i transportne otpadne ambalaže od drveta, tekstila i ostalih ambalažnih materijala na području Primorsko – goranske, Istarske i Ličko – senjske županije
 • ovlašteni skupljač građevinskog otpada koji sadrži azbest
Metis posjeduje uređaj za pranje onečišćene ambalaže (KB 150110*). Tvrtkama nudimo uslugu pranja IBC spremnika, bačava dimenzija iznad 20 L koje su onečišćene kemikalijama, uljima i sl. materijalima. Preuzeti otpad te vrste se pere, od njega nastaje plastika ili metal koji se predaju na daljnju reciklažu te se na taj način smanjuje stvaranje otpada i dobiva se  materijal koji  ponovnom preradom opet upotrebljava u proizvodnji.
Za vas možemo oprati:
 
 • IBC spremnike (plastični spremnici zapremine 1000 L)
 • Plastične bačve (200 L)
 • Metalne bačve (200 L)
 • Spremnici (30,50,60 L)
Našim partnerima nudimo pomoć u vođenju dokumentacije u zaštiti okoliša. Stalne izmjene Zakona i Pravilnika traže konstantnu edukaciju ljudi u tvrtkama. Za naše poslovne partnere  pratimo zakonsku regulativu, educiramo ih  i izrađujemo potrebnu dokumentaciju. Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć slobodno nam se obratite.

Kontakt: 051/228-515
Metis se bavi prodajom  HTZ opreme, te je ovlašteni predstavnik i distributer vodećih hrvatskih i inozemnih proizvođača. Posebno se ističe  ponuda  koja obuhvaća uslugu šivanja zaštitnih odijela, jakni, uniforma po pojedinačnim zahtjevima i dizajnu, a sve prema zahtjevima kupca uključujući uslugu veza i tiska.

Prilikom izrade odjevnih predmeta, izborom materijala poštuje se specifičnost uvjeta rada, sve u skladu sa važećim zakonskim odredbama . 

Znak „Hrvatska kvaliteta“  promovira tvornicu  „Jelen“ iz Čakovca ,čiji je Metis dugogodišnji zastupnik za Primorsko-goransku  i Istarsku županiju  sa velikim izborom zaštitnih cipela, čizama , te obuće za  posebne namjene u zaštiti na radu.

U ponudi  Metis nudi i zaštitnu obuću marke Sixton i Safety Jogger.

U  izložbenim salonima na Kukuljanovu i Puli možete vidjeti  široku  ponudu radnih cipela za sve namjene , radnu odjeću te svu ostalu opremu za zaštitu na radu. 

Kontakt: 051/301-020
Copyright (c) 2016. www.metis.hr, Sva prava pridržana
web dizajn: Dune d.o.o.