Tehnološka čišćenja

Osim zbrinjavanja otpada Metis posjeduje 2 kamion cisterne sa visokotlačnim pumpama zapremine 8 m³ i 6 m³  kojima se obavljaju tehnološka čišćenja. Radnici  koji rade na tehnološkim čišćenjima posjeduju dugogodišnje iskustvo na raznim poslovima takve prirode.
Tehnološka čišćenja koje Metis nudi su:
 
  • Čišćenja kuhinjskih separatora (mastolovaca)
  • Čišćenje septičkih jama i biodiskova
  • Čišćenje separatora mineralnog ulja
  • Čišćenje tankvana
  • Ispumpavanje motornog ulja i raznog tekućeg otpada
  • Čišćenje kanala
Copyright (c) 2016. www.metis.hr, Sva prava pridržana
web dizajn: Dune d.o.o.