Kontakti

ODJEL TELEFON FAX E-MAIL ADRESA
Ured direktora        
  051/339-910 051/331-186 metis@metis.hr Kukuljanovo 414, 51 227 Kukuljanovo
Računovodstvo        
 

051/339-761

051/336-399 likvidatura@metis.hr Kukuljanovo 414, 51 227 Kukuljanovo
051/339-392      
051/228-506      
Podružnica Kukuljanovo
Ured voditelja 051/301-034 051/343-105 kukuljanovo@metis.hr Kukuljanovo 414, 51 227  Kukuljanovo
Odjel komercijale 051/301-023 051/343-105 kukuljanovo@metis.hr Kukuljanovo 414, 51 227  Kukuljanovo
  051/301-024      
  051/301-032      
  051/301-037      
Odjel zaštitne obuće i odjeće (HTZ) 051/301-020 051/343-105 kukuljanovo@metis.hr Kukuljanovo 414, 51 227  Kukuljanovo
Odjel za opasan otpad 051/228-515 051/343-105 kukuljanovo@metis.hr Kukuljanovo 414, 51 227  Kukuljanovo
  051/228-514      
Skladište i malootkup za građanstvo 051/301-035 051/322-622 kukuljanovo@metis.hr Kukuljanovo 414, 51 227  Kukuljanovo
Podružnica Rijeka
Skladište i malootkup za građanstvo 051/343-042 051/343-097 piopi@metis.hr Milutina Barača 50, 51 000 Rijeka
Podružnica Pula        
Ured voditelja 052/535-067 052/535-167 pula@metis.hr Valica 8, 52 100 Pula
Odjel komercijale 052/535-067 052/535-167 pula@metis.hr Valica 8, 52 100 Pula
  052/219-775      
  052/219-772      
  052/219-776      
         
Odjel zaštitne obuće i odjeće (HTZ) 052/535-067 052/535-167 pula@metis.hr Valica 8, 52 100 Pula
Skladište i malootkup za građanstvo 052/219-778 052/535-168 pula@metis.hr Valica 8, 52 100 Pula
  052/219-770      
Podružnica Ogulin        
Ured voditelja 047/531-986 047/531-018 ogulin@metis.hr Žegar VI/40, 47 300 Ogulin
Skladište i malootkup za građanstvo 047/522-701 047/531-018 ogulin@metis.hr Žegar VI/40, 47 300 Ogulin
Podružnica Otočac        
Ured voditelja 053/746-240 053/771-229 otocac@metis.hr Špilnički odvojak 11, 53 220 Otočac
Skladište i malootkup za građanstvo 053/771-323 053/771-229 otocac@metis.hr Špilnički odvojak 11, 53 220 Otočac
Copyright (c) 2016. www.metis.hr, Sva prava pridržana
web dizajn: Dune d.o.o.