EX-IZVEDBA

Društvo METIS d.d. je registrirano na Trgovačkom sudu u Rijeci, između ostalog, za instaliranje industrijskih strojeva i opreme te za preglede i ispitivanja električnih instalacija i uređaja u protueksplozijskoj zaštiti, te posjeduje ovlaštenje od strane MUP-a (Ex-Agencije) za izvođenje, mjerenje i ispitivanje elektroenergetskih i elektroinstrumentacijskih uređaja te instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.


Temeljna područja djelovanja odjela za eksplozivne atmosfere su izvođenje električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom gdje mogu nastati zapaljivi plinovi, pare ili prašine, a to su: kotlovnice, benzinske crpke, rafinerije, kemijski pogoni, prehrambena i farmaceutska industrija, prostore sa spremištem zapaljivih tekućina i sl.


Oprema koja se ugrađuje u takve prostore prema IEC standardu nosi oznaku “EX”, a zbog opasnosti od eksplozija u takvim atmosferama, instalacije izvode samo instalateri s položenim stručnim ispitom i Ex-certifikatima.


Postupci za koje društvo osposobljeno:


- Izvođenje električnih instalacija u skladu s HRN EN 60079-14

- Detaljni pregledi Ex”d”, Ex”e”, Ex”i”, Ex”m”, Ex”n”, Ex”t”, Ex”p”, Ex”q”, Ex”o”

- Mjerenje otpora uzemljenja

- Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija

- Mjerenje impedancije petlje kvara

- Mjerenje elektrostatske vodljivosti/otpora (npr. Podova)

- Mjerenje/ispitivanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje – RCD

- Provjera djelovanja uređaja za zaštitu elektromotora od preopterećenja

- Provjera neprekinutosti (kontinuiteta) zaštitnog (PE) vodiča

- Provjera mjera izjednačenja potencijala

- Mjerenje otpora izolacije grijačih kablova

- Mjerenje otpora uzemljenja sigurnosnih barjera

- Provjera sigurnosti Ex strujnih krugova

- Instaliranje Ex”d” kabelskih uvodnica

- Provjera neprisutnosti eksplozivne atmosfere i „BUMP” test


Nakon završetka radova instalater (METIS d.d.) izdaje IZJAVU instalatera kojom se potvrđuje sukladnost instalacije sa zahtjevima HRN EN 60079-14 i HRN HD 60364-


Kontakt osoba: 

Gđa. Natalii Tuškan, specijalist iz protueksplozijske zaštite

+385 99 537 2869

natalii.tuskan@metis.hr