Koncesije - Ugovori s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

METIS d.d. je ovlašten od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje slijedećih koncesija - djelatnosti:

  • djelatnosti skupljanja otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme za područje Primorsko – goranske, Istarske i Ličko senjske županije – veliki kućanski aparati
  • djelatnosti skupljanja otpadnih vozila na području RH
  • djelatnosti skupljanja otpadnih baterija  na području RH
  • djelatnosti skupljanja otpadnih guma na području RH
  • djelatnosti skupljanja otpadnih mazivih ulja na području RH
  • djelatnosti skupljanja otpadne primarne ambalaže (PET, staklo, metali te ostali polimeri) na području Primorsko – goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko – senjske županije
  • djelatnosti skupljanja, odnosno preuzimanja, privremenog skladištenja i prijevoza ambalažnog otpada (papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže, skupne i transportne otpadne ambalaže od drveta, tekstila i ostalih ambalažnih materijala na području Primorsko – goranske, Istarske i Ličko – senjske županije
  • ovlašteni skupljač građevinskog otpada koji sadrži azbest