Zbrinjavanje opasnog otpada

Kao direktni izvoznici opasnog otpada nudimo našim partnerima za njih najbolja i najpovoljnija rješenja. Prikupljamo i zbrinjavamo sve vrste opasnog otpada osim medicinskog infektivnog i radioaktivnog otpada. Na temelju ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ovlašteni smo i za preuzimanje otpadnih motornih ulja, baterija, azbestnog otpada i E-otpada.
Preuzimamo također i slijedeće vrste opasnog otpada:
 

 • Boje, lakove, smole, mazut, bitumen
 • ljepila
 • masti i voskove
 • ambalažu onečišćenu opasnim tvarima
 • zauljene filtere
 • tonere
 • apsorbentske materijale (krpe, komorni filteri, papiri, folije i sl.)
 • otapala, razrjeđivače
 • fotokemikalije
 • laboratorijske i ostale kemikalije
 • kiseline, lužine
 • otpadne industrijske vode
 • galvanski mulj, zauljeni mulj i ostale muljeve
 • zauljene vode
 • akumulatore
 • kondenzatore s PCB-om
 • metale onečišćene opasnim tvarima
 • ostali opasni otpad