Politika upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu

Društvo METIS d.d. teži neprekidnom poboljšanju kvalitete svojih proizvoda i usluga, sprječavanju pojave negativnih utjecaja na okoliš, sprječavanju nastanka ozljeda na radnom mjestu i narušavanja zdravlja radnika te smanjenju potrošnje i troškova energije, uz dugoročnu okolišnu i gospodarsku održivost svoga poslovanja. Sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu (u daljnjem tekstu: Sustav upravljanja) izrazito je značajan za poslovanje Društva, a odgovornost za realizaciju i poboljšanje Sustava upravljanja leži na svim radnicima Društva.


Korporativna kultura Društva zasniva se na povjerenju, spremnosti za pružanje pomoći i lojalnosti radnika. Kolege i kolegice koji su spremni angažirati se na svojem radnom mjestu i koji su svjesni svojih odgovornosti, najdragocjenija su nam vrijednost. Ciljanim prijenosom odgovornosti na radnike potičemo uvažavanje i sigurnost u sebe, kao i osobni i profesionalni napredak svakog pojedinca.


U svojem poslovanju poštujemo načela zaštite na radu i zaštite okoliša te se u potpunosti obvezujemo uskladiti s najboljom praksom u području našeg poslovanja. Redovito pratimo, mjerimo i analiziramo okolišne pokazatelje, pokazatelje zaštite na radu kao i zadovoljstvo naših kupaca. Kontinuirano tražimo nove prilike za poboljšanja u zaštiti okoliša, zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kao i u ostvarivanju zadovoljstva kupaca i korisnika naših usluga. Konstantno se usklađujemo sa svim primjenljivim zakonskim zahtjevima.


Naša politika upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu (u daljnjem tekstu: Politika) sastoji se u našoj predanosti i usmjerenosti na:

·         osiguravanje postojano dobre kvalitete u pripremi i isporuci naših proizvoda i usluga,

·         poštivanje rokova te sigurno i točno isporučivanje naših proizvoda i usluga,

·         razvijanje partnerskih odnosa s poslovnim partnerima te ispunjavanje očekivanja i zahtjeva naših kupaca i drugih zainteresiranih strana,

·         uvažavanje mišljenja i savjeta radnika kod donošenja odluka vezanih uz pitanja bitna za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika,

·         preventivno djelovanje radi sprječavanja grešaka u proizvodnji te kontinuirano poboljšavanje radnih procesa,

·         stvaranje i održavanje učinkovitog sustava zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu te zaštite okoliša,

·         izbjegavanje ili smanjivanje dodatnog opterećenja okoliša i nastanka šteta primjenom preventivnih aktivnosti,

·         prevenciju nastanka ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja radnika,

·         neprekidno poboljšavanje naše energetske i ekološke učinkovitosti,

·         kontinuirano smanjenje ukupnih troškova energije u odnosu na prihode od usluga gospodarenja otpadom,

·         osiguravanje dostupnosti informacija i resursa potrebnih za postizanje naših ciljeva,

·         ispunjavanje zakonskih i drugih zahtjeva primjenjivih na naše poslovanje,

·         izgradnju, nabavljanje i korištenje energetski učinkovitih objekata, postrojenja, opreme te ostalih proizvoda i usluga,

·         izobrazbu naših radnika na svim organizacijskim razinama u svrhu postizanja i održavanja svjesnosti o njihovom doprinosu poboljšanju energetske učinkovitosti, zaštiti i očuvanju pojedinih sastavnica okoliša, zaštiti svog zdravlja kao i zdravlja drugih radnika te kvaliteti naših proizvoda i usluga te

·         neprekidno poboljšavanje Sustava upravljanja kroz poboljšanje performansi pojedinog Sustava upravljanja.


Ovu Politiku provoditi ćemo ispunjavajući zahtjeve međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 te SCCP i ISCC EU za otpadna jestiva ulja.


U svojem poslovanju otvoreni smo za suradnju prema javnosti, zajednici i ostalim zainteresiranim stranama.


Svaka osoba koja radi za ili u ime Društva može dati svoj prijedlog ili primjedbu za poboljšanje Sustava upravljanja putem info e-maila: prijedlozi_za_poboljsanje@metis.hr ili nekim drugim oblikom komunikacije.


Ova Politika je javni dokument te je dostupna svim radnicima, partnerima kao i svim zainteresiranim stranama.


U Kukuljanovu, dana 01. kolovoza 2023. god.

Za METIS d.d.

Tajana Tomašević, predsjednica uprave