Opći podaci

Opći podaci


Sjedište
Kukuljanovo 414, 51227 Kukuljanovo
Trgovački sud Rijeka
upisano pod br. MBS – 040023360

OIB: 19158233033

Temeljni kapital
1.780.632,00 EUR uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 7.066
Nominalna vrijednost dionice iznosi: 252,00 EUR

Uprava
Tajana Tomašević, predsjednica uprave

Sanja Cupać, članica uprave

Zoran Mislej, član uprave


Predsjednica Nadzornog odbora: Iva Pripuz Špekuljuk


Centrala uprava
Telefon: +385 51 339-910
E-mail: metis@metis.hr

Računi


Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR23 2360 0001 1012 9023 2 

Erste&Steiermarkische bank d.d.
IBAN: HR72 2402 0061 1000 7456 8

Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR92 2484 0081 1003 2944 5

OTP banka d.d.
IBAN: HR 71 2407 0001 1006 6000 6

Podravska banka d.d.
IBAN: HR17 2386 0021 1190 0117 9

BKS Bank d.d.
IBAN: HR57 2488 0011 1001 2122 6

Istarska kreditna banka Umag d.d.
IBAN: HR19 2380 0061 1320 0320 8


KentBank d.d.
IBAN: HR49 4124 0031 1250 0128 8