Usluga pranja onečišćene ambalaže

METIS posjeduje uređaj za pranje onečišćene ambalaže (KB 150110*). Tvrtkama nudimo uslugu pranja IBC spremnika, bačava dimenzija iznad 20 L koje su onečišćene kemikalijama, uljima i sl. materijalima. Preuzeti otpad te vrste se pere, od njega nastaje plastika ili metal koji se predaju na daljnju reciklažu te se na taj način smanjuje stvaranje otpada i dobiva se  materijal koji  ponovnom preradom opet upotrebljava u proizvodnji.
Za vas možemo oprati:

  • IBC spremnike (plastični spremnici zapremine 1000 L)
  • Plastične bačve (200 L)
  • Metalne bačve (200 L)
  • Spremnici (30,50,60 L)